جزئیات پذیرش بدون کنکور دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان برای سال تحصیلی 91 – 90 دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می کند.
دانشگاه کردستان از میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی که دانشجوی استعداد درخشان به شمار می آیند، دانشجوی نمونه بدون آزمون برای شرکت در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می کند.

بر این اساس، دانشگاه کردستان 10 درصد دانش آموختگان مقطع کارشناسی را که آمادگی ورود به مقطع کارشناسی ارشد دارند پذیرش می کند.

داوطلبان می توانند تا 29 تیرماه مدارک خود را به منظور ثبت نام به این دانشگاه ارائه دهند.

مدارک موردنیاز
تصویر ریز نمرات مقطع کارشناسی، تصویر صفحه اول مدارک مربوط به مقالات پذیرفته شده در سمینارها و مقالات منتظر شده، سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و فعالیت های فوق برنامه و افتخارات علمی.